A NEW WAVE IN FISHING  
   
      

    POLITIKKER DER ER EN DEL AF VORES GRUNDLAG

  VORE POLITIKER      Hos VEDSO FISH TECH betragter vi værdier som det der binder forretningen
       sammen - de er udtrykt i vore politiker hvoraf enkelte skal nævnes.
      
  ARMS LÆNGDE      Vi tror på et ARMS LÆNGDE PRINVCIP. det betyder at vi f.eks. ikke forærer produkter
      ´til fiskejournalister for at foretage en vurdering af vore produkter. Vi låner dem
        i stedet ud, men kræver at de leveres tilbage. Det er én måde at anvende arms
       længde princippet på.
   
  BÆREDYGTIGHED      Vi tilskriver os ideerne bag bæredygtighed som rettesnor for de aktiviteter, vi udfører.
       Hensyntagen til de ikke-fornybare ressourcer er en hjørnesten så vel som det at
       reetablere ødelagte øko-systemer og bruge ideerne bag "vugge-til-vugge" analyser.
   
  TRANSPARENS      Transparens er også vigtigt for os i kommunikationen. Vi mener at langt den største
       del af vores kommunikation skal være offentlig tilgængelig som en del af dialogen. 
   
  CSR       Begrebet Corporate Social Responsibility indeholder elementer, som vi helt kan
       skrive under på - det gælder rapportering, leverandørsamarbejde, beskyttelse
       af menneske- og dyreliv and andre forhold omfattet af CSR.
   
      
FFDFDF
 
   LØSNINGER     PRODUKTER     VORES SERVICE     VEDSO FISH TECH   BANK INFORMATION
    FIND FISKEN       VORE TRÅDLØSE CAMS       LEVERING/TRANSPORT       OM VEDSO FISH TECH    NORDEA
    NATFISKERI      VORE NIGHT VISIONS       GARANTI       BÆREDYGTIGHED    BREDGADE AFD.
    FIND HOT SPOTS       VOR GPS FINDERS       BETALINGSBETINGELSER       VEDSO PÅ FACEBOOK    DK-7400 HERNING 
    VORE STÆNGER/HJUL      VORE STÆNGER/HJUL       VIDEOER       POLITIKKER    DANMARK 
    NET, KNIVE...      VORE NET, KNIVE...        PRODUKT MANUALER       KONTAKT OS    REG NR.: 2570
       TILBEHØR         KONTO NR.: 3491897065
         

                                 VEDSO FISH TECH :: FRISHOLTVEJ 76 A :: 8850 BJERRINGBRO :: DANMARK :: INFO@VEDSO.COM :: WWW.VEDSO.COM