A NEW WAVE IN FISHING  
   
     
          

    VEDSO FISH TECH

  OM VIRKSOMHEDEN      Virksomheden er grundlagt i 2012 og har som formål at udbyde bæredygtige og
       innovative løsninger indenfor det rekreative fiskeri. Vores værdier er funderet i 
        bæredygtige aktiviteter Vi betragter Total Quality Management og CSR - Corporate
       Social Responsibility - til også at  være bærende værdier i virksomheden.
   
 BESTYRELSESMEDLEMMER      Bestyrelsesmedlemmer er Carl de Clercq, Jan Larsen og Lars Vedsø, som alle
       er optaget af det mål - at bringe VEDSO FISH TECH fremt til i år 2020, at være en
       af verdens førende leverandører af high-tech løsninger til det rekreative fiskeri.
      
  EN SKANDINAVISK VIRKSOMHED      Vores hjemmebane er i Denmark, og vi vil gerne fortsætte nogle af de ideer som det
       Skandinaviske Design indeholder og indkoorporere disse i vores produkter, hvor vi håber
       at disse løsninger både vil tilfredsstille æstetiske og funktionelle kriterier.
        
  INNOVATION SOM DRIVER      Vi er drevet af innovation - at gøre produkterne simplere for at komme ned til kernen
       af fiskeriet gennem udbud af high-tech løsninger der matcher fremtidige fiskeres behov 
       i et konstruktivt samarbejde med vidensinstitutioner der er på forkant med udviklingen...
   
   ...VI ER SELV FISKERE!      Og naturligvis - vi fisker selv!
      
      
FFDFDF
 
   LØSNINGER     PRODUKTER     VORES SERVICE     VEDSO FISH TECH   BANK INFORMATION
    FIND FISKEN       VORE TRÅDLØSE CAMS       LEVERING/TRANSPORT       OM VEDSO FISH TECH    NORDEA 
    NATFISKERI      VORE NIGHT VISIONS       GARANTI       BÆREDYGTIGHED    BREDGADE AFD.
    FIND HOT SPOTS       VOR GPS FINDERS       BETALINGSBETINGELSER       VEDSO PÅ FACEBOOK    DK-7400 HERNING 
    VORE STÆNGER/HJUL      VORE STÆNGER/HJUL       VIDEOER       POLITIKKER    DANMARK 
    NET, KNIVE...      VORE NET, KNIVE...        PRODUKT MANUALER       KONTAKT OS    REG NR.: 2570
       TILBEHØR         KONTO NR.: 3491897065
         

                                        VEDSO FISH TECH :: FRISHOLTVEJ 76 A :: 8850 BJERRINGBRO :: DANMARK :: INFO@VEDSO.COM :: WWW.VEDSO.COM